AN KHÁNH JVC
AN KHÁNH JVC

Phố đi bộ 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 Splendora Háo hức mong chờ sự thành hình

24/12/2021

⚡⚡⚡ Các bạn có háo hức mong chờ sự thành hình của Phố đi bộ 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 không? Chúng tôi thì có!

💫 Tổ hợp mua sắm – vui chơi – ăn uống – sự kiện 💫 gồm 24 căn shophouse và 16 ki ốt bán hàng di động với tổng diện tích gần 5,000m2 ngay tại trung tâm Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, Hà Nội.

👉 LIÊN HỆ để nhận thông tin về gian hàng có vị trí đẹp nhất tại Phố đi bộ Pont de Long Bien:

Phòng Bất động sản Thương mại
Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC)
Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hà Nội
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥@𝐚𝐧𝐤𝐡𝐚𝐧𝐡𝐣𝐯𝐜.𝐜𝐨𝐦
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0916 103 118

⚡⚡⚡ 𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑡𝑜 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡? 𝑊𝑒 𝑑𝑜!

💫 𝐀 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐨𝐟 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 – 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐝𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 – 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 💫 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓 24 𝑠ℎ𝑜𝑝ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 16 𝑘𝑖𝑜𝑠𝑘𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 5,000𝑚2 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟𝑎, 𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖.

👉 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒 to receive more info about the best location at Pont de Long Bien walking street:
𝐁𝟐𝐁 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
An Khanh JVC
Address: Km10+600 Thang Long Avenue, An Khanh, Hanoi
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥@𝐚𝐧𝐤𝐡𝐚𝐧𝐡𝐣𝐯𝐜.𝐜𝐨𝐦
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0916 103 118

Website chủ đầu tư splendora: http://splendoraankhanh.net/  

Kênh Youtube chủ đầu tư splendora: https://www.youtube.com/channel/UCv7gtMssAVWp8Fr7j9NFzxQ

Facebook chủ đầu tư splendora :https://www.facebook.com/chudautusplendora/

#PontdeLongBien #WalkingStreet #Splendora #Aplacetobe #Motdiemdendatrainghiem

Chia Sẽ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •