AN KHÁNH JVC
AN KHÁNH JVC

Phố đi bộ 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 Splendora – 𝗠ộ𝘁 đ𝗶ể𝗺 đế𝗻 đ𝗮 𝘁𝗿ả𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗺

24/12/2021
Phố đi bộ 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 Splendora – 𝗠ộ𝘁 đ𝗶ể𝗺 đế𝗻 đ𝗮 𝘁𝗿ả𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗺
𝑆𝑢̛̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. 𝑇𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑥𝑎 𝑙𝑎̣ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑙𝑜̛́𝑛. Đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑎̣̆𝑛, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑙𝑜̛́𝑛.
Ý tưởng về một khu phố đi bộ tách biệt khỏi các loại phương tiện di chuyển ít nhất bắt đầu từ thời kỳ Phục Hưng.
Tuy nhiên, từ những năm 1800 ý tưởng này có lẽ mới bắt đầu được triển khai ở các thành phố khi khu mua sắm có mái che đầu tiên được mở ở Paris.
Các dãy phố mua sắm riêng biệt được xây dựng khắp châu Âu vào thế kỷ 19, tiền thần của các trung tâm mua sắm hiện đại.
pho-di-bo-ha-noi
Một số kiến trúc sư và nhà quy hoạch thành phố, gồm Paxton, Ebenezer Howard và Clarence Stein, vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã đề xuất kế hoạch tách người đi bộ khỏi giao thông ở nhiều khu vực phát triển mới.
[𝟏𝟗𝟐𝟎 – 𝟏𝟗𝟕𝟎]
Con phố đi bộ đầu tiên dường như xuất hiện vào khoảng năm 1929 ở Essen, Đức. Đó là con phố Limbecker Straße, một con phố mua sắm rất hẹp không thể cho cả xe cộ và người đi bộ lưu thông. Hai thành phố khác của Đức sau đó đã đi theo mô hình này vào đầu những năm 1930, nhưng ý tưởng này đã không được lan rộng ngoài nước Đức.
Sau sự tán phá của chiến tranh Thế giới Thứ Hai, một loạt các thành phố Châu Âu bắt đầu lên kế hoạch xây dựng đường phố dành cho người đi bộ, mặc dù còn khá đơn giản vào đầu những năm 1950 với ít cảnh quan hoặc được quy hoạch.
cam-hung-thiet-ke-pho-di-bo-splendora
Đến năm 1955, 21 thành phố của Đức đã đóng ít nhất một con phố, không cho xe cộ qua lại, mặc dù chỉ bốn trong số này thực sự được thiết kế cho mục đích phố đi bộ.
Phố đi bộ cũng không phổ biến ở Mỹ cho đến tận những năm 1950 và 1960 khi các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố cố gắng cạnh tranh với các trung tâm mua sắm mới ở ngoại ô. Tuy nhiên, hầu hết những sáng kiến này đã không thành công trong dài hạn, và khoảng 90% đã chuyển đổi trở lại thành khu vực di chuyển tự do cho xe cơ giới.
[𝟏𝟗𝟖𝟎 – 𝐧𝐚𝐲]
Hiện nay trên thế giới xuất hiện rất nhiều khu phố đi bộ nổi tiếng, có thể kể đến như Phố đi bộ Buchanan ở Glassgow, Scotland; Phố đi bộ Qianmen, Bắc Kinh, Trung Quốc; Phố đi bộ La Rambla, Barcelona, Tây Ban Nha…
𝑆𝑢̛̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚, 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑢̣𝑖 𝑚𝑖̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́, 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔.
► 𝐏𝐡𝐨̂́ đ𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐏𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞𝐧 – 𝐌𝐨̣̂𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐚 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦
💫Tổ hợp mua sắm – vui chơi – ăn uống – sự kiện💫
Tổng diện tích gần 𝟓𝟎𝟎𝟎𝐦𝟐 Phố đi bộ 𝗣𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗶𝗲𝗻 ngay tại trung tâm Khu đô thị Bắc An Khánh, Hà Nội!
khai-truong-pho-di-bo-splendora-long-bien

Xem thêm các sản phẩm bất động sản mới trong khu đô thị Splendora

 1. Khu căn hộ Essensia
 2. Chung cư Splendora An Khánh
 3. Bán biệt thự bt5 Splendora

Xem thêm thông tin chi tiết các tiện ích nổi bật của Khu đô thị Splendora

 1. Thông tin chi tiết ngân hàng HDBank
 2. Thông tin chi tiết về Siêu thị Kmart Splendora
 3. Thông tin chi tiết về trường quốc tế mỹ st. paul Hà nội
 4. Thông tin chi tiết về trường mầm non IVY KID
Phòng Bất động sản Thương mại
Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC)
Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hà Nội
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥@𝐚𝐧𝐤𝐡𝐚𝐧𝐡𝐣𝐯𝐜.𝐜𝐨𝐦
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0916 103 118

Website chủ đầu tư splendora: http://splendoraankhanh.net/  

Kênh Youtube chủ đầu tư splendora: https://www.youtube.com/channel/UCv7gtMssAVWp8Fr7j9NFzxQ

Facebook chủ đầu tư splendora :https://www.facebook.com/chudautusplendora/

Chia Sẽ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •